www.talentacademy.nl

Driedaagse tolkvaardigheden: notatie- en geheugentechniek voor consecutief tolken

€525,- (exclusief BTW)

Groep:

De cursus tolkvaardigheden is een training voor tolken die geen gestructureerde notatietechniek beheersen en veelal uit het hoofd tolken. Tolken zonder basisopleiding kunnen met deze cursus hun tolkvaardigheden ontwikkelen of verbeteren. De cursus omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt jou bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is "vertalen van het blad" (ook wel à vue tolken genoemd). Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën.

Programma
De cursus is een bondige training voor toetskandidaten die zich goed willen voorbereiden op de integrale tolktoets, maar ook zeker een training voor tolken die té weinig of te veel aantekeningen maken tijdens hun tolkdiensten.

Het programma biedt een theoretische kennismaking met de technieken van het consecutief tolken en gesprekstolken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de deelnemers bij het in de praktijk oefenen en ontwikkelen van de vaardigheden.
Om een goede tolkprestatie te kunnen leveren, dien je over een aantal basisvaardigheden te beschikken en daarop ook gelijktijdig een beroep te kunnen doen.

Grofweg kunnen er in het consecutief tolken twee fasen worden onderscheiden: de receptiefase en de productiefase. Binnen de training besteedt de deelnemer zowel aandacht aan de vaardigheden van de eerste fase, o.a. luisteren, analyseren, noteren en opslaan in het kortetermijngeheugen, als aan die van de tweede fase, het lezen van de notities, het aanspreken van het geheugen, het spreken en het weergeven in de doeltaal. Binnen de training zal er vooral veel worden gewerkt in tweetallen en kleine groepjes. In de oefeningen werken we met gevarieerd bronmateriaal, zowel qua vorm als inhoud.

Voor deelname aan de training dien je een goede kennis te hebben van minimaal twee werktalen (sowieso NL). Uitgaande van eenvoudige 1-talige oefeningen (NLNL), zoals ‘papegaaien’ (napraten in dezelfde taal en tegelijkertijd luisteren en controle houden op de gesproken weergave) wordt er toegewerkt naar de simulatie van een gangbare werksituatie waarbinnen de verschillende vaardigheden samenvallen. Geleidelijk worden er elementen toegevoegd zoals geheugentraining en notatietechnieken. Dit is de eerste aanzet voor de cursisten om hun eigen persoonlijke systeem te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze notatietechnieken op hun eigen manier kunnen gebruiken ter verbetering van de vertaalslag en om informatie volledig door te geven. Naarmate de cursus vordert, zal de duur, de informatiedichtheid en de complexiteit van de te tolken fragmenten toenemen en daarmee ook de noodzaak van een bruikbaar notatiesysteem.

Een ander trainingsonderdeel is de ‘vertaling van het blad’. Dit is een specifieke vaardigheid waar in verschillende werksituaties, bijvoorbeeld bij een rechtbankzitting of een psychologisch onderzoek, regelmatig naar wordt gevraagd.

Solide basisvaardigheden maken het voor de gesprekstolk eenvoudiger om in verschillende omgevingen te werken. Natuurlijk komen ook de meer algemene tolkstrategieën aan de orde, zodat de training tolktechnieken je als gesprekstolk een breed pakket biedt om goed beslagen ten ijs te komen. Desgewenst kan deze cursus ook deel uitmaken van jouw voorbereiding op het examen voor registratie in het Wbtv-register.

Deze training vormt een essentieel onderdeel van uw voorbereiding voor de integrale tolktoets.

Docent: Ana Meneses Dekker
“Lesgeven is een grote passie van me, of het nu gaat om beginners of gevorderden. Het is altijd geweldig om een cursist vooruitgang te zien boeken.”

Ana is een tolk in hart en nieren die zelf tweetalig werd opgevoed (Nederlands en Spaans). Ana is WO- en HBO-opgeleid als tolk en vertaler. Ze volgde tolk- en vertaalopleidingen aan de Mercator Hogeschool Gent, UU, ITV en UvA. Naast het tolken heeft Ana een grote passie voor lesgeven. Dit doet zij al vele jaren bij het ITV, LOI en Elycio Talen. Sinds 2010 is Ana ook werkzaam als examinator voor tolktoetsen van het Ministerie van Defensie en sinds 2016 bij KTV.

Trainingsdata:
- 18 december 2019
- 19 december 2019
- 20 december 2019

Pe-punten:
18 voor lesuren en 4 voor de leesopdracht

Prijsopbouw:
Trainingskosten: €450,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,- per dag

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Maximaal 14 deelnemers
- Koffie, thee en catering bij de prijs inbegrepen
- Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Extra mee te nemen naar de les: een headset die u kunt aansluiten op uw mobiele telefoon voor het kunnen afluisteren van opnames.
Mocht u een collega, die in dezelfde talencombinatie als u werkt, kunnen overtuigen om deze training ook te volgen, dan kunt u samen oefenen in 2 taalrichtingen.