www.talentacademy.nl

GGZ voor tolken: dé GGZ-specialisatie voor tolken

€945,50 (exclusief BTW)

Groep:
Betaling:

Wanneer een cliënt of patiënt niet dezelfde taal spreekt als de hulpverleners, is er al snel behoefte aan een tolk. De ggz is daarmee een relatief grote opdrachtgever voor tolken.

Het werken in de ggz stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. De gesprekken volgen niet de regels die in de algemene omgang gebruikelijk zijn. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:
- de achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt (tolkattitude binnen het kader van verschillende therapeutische werkvormen)
- inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van de patiënt (tolkattitude aangaande ziektebeelden en
daaraan gerelateerd gedrag)
- de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal goed begrijpt (tolk- en taalvaardigheid: specialistisch lexicon)
- bij gebrek aan het juiste vreemde woord of gebaar kan uitleggen wat de boodschap behelst (taal- en tolkvaardigheden)
- weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude)
- kan aangeven wanneer de communicatie hapert (tolkattitude)

Om deze redenen hebben KTV en TVcN, in nauwe samenwerking met dr. Hanneke Bot, een 40-urige specialisatie ‘ggz voor tolken, tolken in de ggz’ opgezet.

Het curriculum bestaat uit drie modules van in totaal 6 webinars van 2 uur en 4 cursusdagen van 7 lesuren.

Module tolkhouding in de ggz (Attitude)
Webinar 1: Inleiding in de ggz (2 uur)
Trainingsdag 1: Houding in de ggz (7 uur)

Module tolken bij therapeutische gespreksvoering en psychische behandelmethoden (Attitude en taal- en tolkvaardigheden)
Webinar 2: Psychologische behandelmethoden (2 uur)
Trainingsdag 2: Psychologische gespreksvoering & ‘vertalen’ in de ggz (3,5 Attitude + 3,5 Taal- en tolkvaardigheid)
Trainingsdag 3: Tolken bij de behandeling van PTSS en complexe PTSS (3,5 Attitude + 3,5 Taal- en tolkvaardigheid)

Module ziektebeelden en jargon (Taal- en tolkvaardigheden)
Webinar 3: Angststoornissen (2 uur)
Webinar 4: Stemmingsstoornissen en suïcidaliteit (2 uur)
Webinar 5: Persoonlijkheidsstoornissen (2 uur)
Webinar 6: Psychotische stoornissen (2 uur)
Trainingsdag 4: Tolkvaardigheden in de ggz (7 uur)

De cursus kan alleen in zijn geheel geboekt worden óf indien je in het bijzonder geïnteresseerd bent in de theoretische kaders, dan kunt je er voor kiezen om de webinarserie te volgen en niet aan de cursusdagen deel te nemen. (Schrijf- en gebarentolken krijgen geen losse punten voor deelname aan de webinarserie.)

De cursus is deels taaloverstijgend en deels taalspecifiek.

In de webinars wordt de theorie die ten grondslag ligt aan de trainingsdagen uiteengezet. Het voordeel hiervan is dat op deze wijze de trainingstijd optimaal benut kan worden voor interactieve trainingselementen. De focus kan in de trainingen volledig gelegd worden op de toepassing van nieuw aangeleerd (gebaren)lexicon, tolkvaardigheden, bewustzijn van tolkhouding in het specifieke vakgebied, beroepsmatige verantwoordelijkheden, ethische kwesties, etc.

Deelnemers moeten tijdens de webinars een begrippenlijst aanleggen van woorden, begrippen en uitdrukkingen die zij niet paraat hebben in hun tolktaal en die zij met de NGT-docent, hoofdtrainer of collega’s willen bespreken tijdens de trainingsdagen. Tijdens twee van de vier trainingsdagen is een co-trainer (dove docent NGT) en acteur aanwezig. Deelnemers met andere werktalen worden waar mogelijk aan elkaar gekoppeld tijdens de oefeningen zodat zij in hun tolktaal kunnen trainen. Deelnemers die geen taalmaatje in de groep hebben, voeren de praktische oefeningen in het Nederlands < > Nederlands uit.

Bij de cursus ontvang je een uitgebreide syllabus, die je als naslagwerk kunt blijven gebruiken.

Planning:
Din. 01-10-2019
Webinar 1: Inleiding in de ggz
Pe punten
3,00

Din. 08-10-2019
Training 1: Houding in de ggz
Pe punten
8,75

Din. 15-10-2019
Webinar 2: Psychologische behandelmethoden
Pe punten
3,75

Din. 29-10-2019
Training 2: Psychologische gespreksvoering & ‘vertalen’ in de ggz
Pe punten
9,50

Din. 05-11-2019
Training 3: Tolken bij de behandeling van PTSS en complexe PTSS
Pe punten
7,25

Din. 12-11-2019
Webinar 3: Angststoornissen
Pe punten
3,00

Din. 19-11-2019
Webinar 4: Stemmingsstoornissen en suïcidaliteit
Pe punten
3,00

Din. 26-11-2019
Webinar 5: Persoonlijkheidsstoornissen
Pe punten
2,25

Din. 03-12-2019
Webinar 6: Psychotische stoornissen
Pe punten
2,75

Maa. 09-12-2019
Training 4: Tolkvaardigheden in de ggz
Pe punten
8,75

Totaal opbouw punten:
Pe-punten:
52 punten

Rtgs:
4,00 punten

* Inclusief voorbereidingsopdrachten. Meer informatie vindt je op de webpagina van het desbetreffende onderdeel.
** Voor de webinars geldt: live deelname verplicht!

Prijsopbouw:
Webinar- en trainingskosten: €850,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,- per dag