www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Tweedaagse training: Introductiecursus Sociaal Domein bij gemeenten

€370,50 (exclusief BTW)

Groep:

De gemeenten hebben de afgelopen jaren een steeds grotere verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Samen worden deze wetten het gemeentelijk sociaal domein genoemd. Hoe ver gaat de verplichting van de burger? Hoe werkt de gemeente in het sociaal domein en waar liggende verbanden tussen de verschillende wetten binnen het sociaal domein? Wat mag de nieuwkomer verwachten bij een ‘gesprek’ in Jeugdwet of Wmo? In deze tweedaagse training komt het hele gemeentelijke sociale domein in hoofdlijnen aan de orde.

Programma
Het programma van deze meerdaagse cursus bestaat uit de volgende thema’s:
- Hoe werkt de gemeente?
- Participatiewet
- Inburgeringswet
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Jeugdwet

Uitgangspunten van deze cursusdag
- de cursus daagt uit tot leren;
- de deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen in de praktijk;
- de cursus levert een bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen;
- de cursus houdt rekening met de individuele leerbehoeften van de deelnemers.

Voorbereiding
De deelnemers worden uitgenodigd om eventuele vragen of casuïstiek tijdig vooraf aan ons te mailen. Dat wordt dan zeker behandeld. Dat kan bij voorkeur via info@marienburggroep.nl.

Docenten
De eerste dag wordt verzorgd door mr. G. (Gerben) de Boer. Gerben was recent werkzaam als afdelingshoofd Sociale Zaken en hoofd Wmo. Thans Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Wmo, Participatiewet & Economische Zaken, alsmede lid en plaatsvervangend voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies. Maar bovenal een zeer ervaren trainer en docent in het sociaal domein, Wmo 2015, PW en Awb.

Op de tweede dag is de docent, de heer F. (Ferry) Aarts, een zeer ervaren docent en coach Participatiewet. Ferry Aarts is kwaliteitsmedewerker Werk, Inkomen en Zorg. Je komt hem tegen bij de basiscursus Participatiewet of bij de inleiding Rechtskennis. Ferry laat je proeven van het vak, dat zoveel meer biedt dan alleen maar ‘vlakke’ smaken; zijn vakgebied bestaat echt niet alleen maar uit taaie stof. Ferry houdt van veel interactie, brengt discussie op gang, gebruikt herkenbare praktijkvoorbeelden en zorgt dat er ook wat te lachen valt. Hij geeft zijn cursisten een belangrijk uitgangspunt mee: Voer wetgeving uit maar houd altijd oog voor de mens die ermee te maken heeft. Wat Ferry betreft is een cursusdag pas geslaagd als jij na afloop denkt: ‘Ik ga naar huis met nieuwe inzichten waar ik ook echt wat mee kan en het was nog gezellig ook!’

De MariënburgGroep is opgericht in 1998 en komt voort uit de lokale overheid en het onderwijs. Daarom weten we waar het om draait bij opleidingen in uw professionele omgeving. Al ruim 20 jaar verzorgen we cursussen en trainingen voor medewerkers van gemeenten en overheid. Altijd actueel, gericht op de dagelijkse praktijk en met topdocenten voor de groep.

De MariënburgGroep heeft een kwalitatief hoogstaande docentenpool op universitair niveau tot haar beschikking. Wij hebben een heldere focus gericht op het opleiden en trainen van medewerkers binnen de lokale overheid. Dat doen wij onder andere door een pro-actieve partner te zijn van onze klanten in het optimaal ontwikkelen van mensen. Samen creëren wij succesvolle maatwerktrajecten. Daarnaast bieden wij als innovatieve opleider ook het meest actuele en vernieuwende opleidingsaanbod aan voor de individuele cursist, werkzaam binnen de (lokale) overheid.

Pe-punten
12 punten

Tariefopbouw:
Trainingskosten: € 315,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,- per dag

Locatie
- TVcN hoofdkantoor, Prins Bernhardplantsoen 302, 7551 HT Hengelo
- Inloop vanaf 09:00 uur, starttijd training: 09:30 uur
- Eindtijd 16:30 uur
- Inclusief catering