www.talentacademy.nl

Eendaagse: lastige tolksituaties

€230,50 (exclusief BTW)

Tijdslot:

Deze training focust op lastige tolksituaties en op de wijze waarop een professionele tolkhouding een lastige gesprekssituatie weer vlot kan trekken. Hoe de tolkhouding en het handelen van de tolk wordt ervaren door de gespreksvoerders en de tolk zelf, is onderwerp van de onderlinge beschouwingen en feedback. Hoe bewust ben je van je eigen houding? En hoe goed weet je welk effect van jouw houding en werkwijze hebben op de cliënt en dienstverlener? Waaruit bestaat jouw palet van mogelijke tolkhoudingen?

Telefonisch tolken vergt meer focus en krachtige verbale assertiviteit
Wanneer je telefonisch tolkt vanuit je eigen kantoor, ben je meer een soort 'tolkmachine' dan wanneer je bij een gesprek aanwezig bent. Door de afstand, de onzichtbaarheid, het niet kunnen gebruiken van jouw lichaamstaal en het niet kunnen zien van de lichaamstaal van de ander, ben je volledig afhankelijk van de verbale boodschap en je eigen stem. Deze werksituatie vergt andere vaardigheden van je als tolk én zorgt voor andere tolkdilemma's en frustraties dan wanneer je erbij zit. Tijdens deze training gaan we focussen op alle facetten van deze werkmethode.

Een veel gehoorde opmerking tijdens tolkethiektrainingen is dat de gedragscode niet goed uitvoerbaar is bij het telefonisch tolken. Tijdens deze training gaan we onderzoeken welke opties en alternatieven je hebt om je gedragscode toch zo goed en zo kwaad als het kan toe te passen. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen: een tolk moet inzetten op preventief handelen bij aanvang van het tolkgesprek en verbaal assertief communiceren wanneer het nodig is om te interrumperen.

Voorbereiding:
Leesopdracht
Je kunt bij deze training het boekje Tolktechnieken en deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken bestellen. Je mag hieruit hoofdstuk 1 en 2 lezen.

Schrijfopdracht
Naar aanleiding van aangereikte theorie uit de leesopdracht en jouw eigen praktijkvoorbeelden, formuleer je in uw eigen woorden:

- Wanneer je denkt dat de gedragscode bij telefonisch tolken niet- of lastig uit te voeren is;
- Wat de voor- en nadelen zijn van telefonisch tolken in verhouding tot de gedragscode, geheugentechniek en concentratie;
- Wat voor jou de meest lastige telefonisch tolkdienst was die je ooit getolkt hebt.
Je mag maximaal 2 A4'tjes inleveren. Hiervoor kun je 0,5 pe-punt registreren. Je stuurt deze opdracht uiterlijk één week voor de training naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl.

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator.
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Trainingsacteur:
Maarten Koot is sinds 2004 gedrag- en communicatietrainer onder de naam plan B trainingen.
In 1990 is hij afgestudeerd als dramadocent met een eindscriptie en voorstelling over verlegen en faalangstige mensen. Tijdens zijn opleiding is hij begonnen als trainingsacteur. Het mooiste vak wat er is, nou ja, na dat van tolken misschien. Zo is hij in aanraking gekomen met de diversiteit van (mis)communicatie en gedragspatronen van mensen. Bij KTV is hij zowel trainingsacteur als assessmentacteur; hij weet goed wat er van de tolken verwacht wordt tijdens de integrale tolktoetsen en waar de grootste struikelblokken liggen.
Later is hij ook als trainer aan de slag gegaan. Zo heeft hij een zeer ruime ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Maar ook: assertiviteit- en feedback-trainingen, traumaverwerking, stressmanagement en noem maar op. Meestal werkt hij met groepen maar regelmatig ook met individuele medewerkers of klanten in één-op-één sessies. Hij biedt op ontspannen manier persoonlijk inzicht en voegt daar een beetje theoretisch kader aan toe. Hij laat vaardigheden uitbreiden door afwisseling van ervarend leren en het inzetten van op maat gerichte oefeningen en opdrachten. De deelnemers krijgen handvatten voor alternatieven in gedrag en communicatie bij voor hen lastige situaties.

Punten:
6 voor lesuren
0,5 voor de schrijfopdracht

Locatie
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Praktische informatie
- Maximaal 10 deelnemers
- Catering bij de prijs inbegrepen
- Ontvangst en registratie vanaf 08:45 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
- Bij de training ontvang je een hand-out van de presentatie.

Prijsopbouw:
Trainingskosten: €195,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,-