www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Nederlands naar B2-niveau

€1.150,- (exclusief BTW)

Groep:

Nederlands naar B2-niveau

Inschrijving in het Rbtv: straks ook voor tolken op B2-niveau!

Het bureau Wbtv heeft besloten de eisen voor inschrijving in het Rbtv te verruimen. Als je die de talen op B2-niveau beheerst, kan je straks in het register worden opgenomen. Bureau Wbtv is bezig met deze verruiming en de implementatie.
Je moet aantonen dat je beide talen op B2-niveau beheerst. Dus naast een goede kennis van de vreemde taal moet je ook beschikken over een grondige kennis van de Nederlandse taal, op B2-niveau.

6-weekse cursus naar B2-niveau
PEOC heeft hiervoor een intensieve cursus ontwikkeld van 6 weken, 2 bijeenkomsten per week. In deze cursus, die door ervaren trainers wordt gegeven, oefen je de vaardigheden Luisteren, Spreken en Lezen. En ook de grammatica op B2 wordt behandeld. We werken met lees- en luisterstrategieën met speciaal op maat gemaakte lesmaterialen. Verder besteden we aandacht aan het trainen van het geheugen en aan (basis)notatietechnieken.
Een belangrijk onderdeel is het vergroten van de woordenschat in de sectoren waar B2-tolken werken : gezondheidszorg, COA, jeugdzorg, onderwijs, Vluchtelingenwerk, gemeente, NIDOS, etc.
In de lessen ga je aan de slag met een combinatie van teksten, luisterteksten en video’s die speciaal voor deze cursus zijn ontwikkeld. De lessen zijn interactief en de opdrachten worden in tweetallen uitgevoerd.

Instapniveau
Je instapniveau voor deze cursus Nederlands naar B2-niveau moet minimaal op NT2 programma I zijn, zodat je het B2 niveau aan het einde van de cursus bereikt.

Intake
Voor de toelating van de cursus Nederlands naar B2-niveau moet je na inschrijving een mondelinge intake doen zodat je begin niveau bepaald wordt. Uit deze intake komt een bindend advies dat bepalend is of je mag deelnemen aan de cursus Nederlands naar B2.

Bureau Wbtv geaccrediteerde taaltoets Nederlands B2-niveau (OPTIONEEL!)
Wanneer je voor inschrijving in het Rbtv je Nederlandse taal op B2-niveau moet aantonen, heb je de optie om na de cursus Nederlands B2-niveau een taaltoets te doen. Als je slaagt voor deze taaltoets toon je aan dat je het Nederlands op B2-niveau beheerst.
Het certificaat Nederlands B2-niveau van PEOC is door Bureau Wbtv erkend!
Tijdens de taaltoets Nederlands B2-niveau toetsen we de volgende onderdelen; Lezen, luisteren en spreken. Voor deze toets moet je je apart inschrijven.

Nederlands B2-niveau als voorbereiding voor Integrale tolktoets
Als je de Integrale tolktoets wilt af leggen en niet zeker bent of je de Nederlandse taal op B2-niveau voldoende beheerst, dan is de cursus Nederlands B2-niveau een prima voorbereiding!
Als je de Integrale tolktoets gaat doen hoef je niet de taaltoets te doen. Het goed afronden van de Integrale tolktoets is namelijk voldoende om je direct in te schrijven in het Rbtv!

Programma
Tijdens deze cursus behandelen we de vaardigheden Luisteren, Lezen en Spreken . Ook de grammatica op B2 behandelen we en werken we met lees- en luisterstrategieën. Je maakt dan gebruik van het boek de finale Bij de eerste sessie krijg je deze.
Naast persoonlijke lessen op locatie, krijg je ook huiswerkopdrachten. Je krijgt toegang tot beeldmateriaal met extra uitleg en ‘tips & tools’. Deze gaan je zeker helpen bij het maken van je opdrachten.
Bewijs van deelname
Bij volledige aanwezigheid bij de lessen op locatie en het inleveren van de huiswerkopdrachten, ontvang je een bewijs van deelname.
Let op!
Dit bewijs van deelname is NIET voldoende om te bewijzen dat je het Nederlands op B2-niveau beheerst! Daarvoor moet je de toets Nederlands B2 met een voldoende afronden OF de Integrale tolktoets met een voldoende afronden!

Voorbereiding
Voor de eerste les heb je geen voorbereiding nodig. Voor de vervolglessen geven we huiswerkopdrachten mee.

Docenten
Drs. Stella Maaswinkel-Thoeng
Drs. Stella Maaswinkel-Thoeng heeft ruim 30 jaar leservaring, waarvan 20 jaar op het gebied van Nederlands als tweede taal (NT2). Zij heeft sinds 1999 haar eigen taalbureau. Zij is trainer en vertaalster Frans en beoordelaar en examinator van de Franse DELF-examens.
Als trainer NT2 heeft zij ruime ervaring met het geven van trajecten die opleiden voor de Staatsexamens (B1 en B2) en het geven van examentrainingen voor deze examens. Ook heeft zij veel ervaring met het geven van trainingen in bedrijven en organisaties (universiteiten, ziekenhuizen, internationale bedrijven). Hierbij richt zij zich vooral op de midden- en hoger opgeleide cursisten, die uit veel verschillende landen komen.
Zij vindt een prettige en veilige leeromgeving heel belangrijk, waardoor iedereen zich op zijn gemak voelt, minder bang is om fouten te maken en optimaal leert, individueel en door interactie.
Drs. Letty Bruggeman
Drs. Letty Bruggeman heeft meer dan 25 jaar leservaring (Frans, Engels en NT2), waarvan ruim 18 jaar als docent Nederlands als tweede taal. Zij is zelf- incidenteel - vertaler en heeft een eigen taalbureau. Haar cursisten komen uit verschillende landen en worden door haar opgeleid tot diverse NT2-niveaus, waaronder B2 en ook C1. Zij is tevens beoordelaar Staatsexamens NT2 (programma I en II), en heeft veel ervaring op dit terrein.
Zij zet zich graag in voor de verhoging van het taalniveau van haar cursisten, waarbij interactie heel belangrijk is. Haar motto is: "No pain, no gain”: resultaat bereik je niet vanzelf! Tijdens de les wordt er gelachen, en hard gewerkt.

PE-punten
Bij volledige aanwezigheid tijdens de lessen en wanneer je alle huiswerkopdrachten hebt gemaakt, krijg je 40 PE-punten.
• 36 PE-punten voor contacturen
• 4 PE-punten voor huiswerkopdrachten
Je bent zelf verantwoordelijk voor het registreren van deze PE-punten bij Bureau Wbtv!

Overige informatie
Neem bij iedere cursusdag een geldig legitimatiebewijs mee!
Lesmateriaal en koffie/thee:Lesmateriaal zoals notitieboekje, pen en het leerboek De Finale, krijg je van ons.
Koffie, thee, water en tussendoortjes zijn bij de prijs inbegrepen.

De lessen worden gegeven op het hoofdkantoor van PEOC;
Dolhuisstraat 53, 3311 VE Dordrecht.
Het hoofdkantoor van PEOC is op cursusdagen open van 08:30 uur tot 18:00 uur.

Graag minimaal 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig zijn. Er is dan voldoende tijd om je aan te melden op de presentielijst en kan de cursus op tijd beginnen.
LET OP: Wanneer je 15 minuten of langer te laat bent, kan de toegang tot de cursus voor die dag geweigerd worden!

Parkeren en bereikbaarheid
De opties voor parkeren zijn:
Weeskinderdijk => eerste 24 uur GRATIS parkeren (dit is op circa 10 minuten loopafstand van onze cursuslocatie.
Garage Spuihaven aan de Spuiboulevard te Dordrecht. Deze parkeergarage ligt direct tegenover onze cursuslocatie. Wanneer je de parkeergarage verlaat, loop je de brug op en zie je links onze cursuslocatie

Openbaar vervoer
Centraal Station van Dordrecht ligt op zo’n 1100 meter van onze cursuslocatie en is 8 minuten lopen.