www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Trainingsdag: Opperbest Nederland

€195,50 (exclusief BTW)

Tijdslot:

Taal is de uitdrukkingsvorm van gedachten, ideeën, houding, mentaliteit. Erfgoed dat volop leeft en voortdurend in beweging is. Taal is innig vervlochten met cultuur en geschiedenis en de deur naar contact met andere mensen. De trainingsdag Opperbest Nederland gaat hier dieper op in. Een programma vol verhalen over (de) Nederland(en). Over ontstaan, organisatie, mensen en communicatie. Over vrijheid, eigendunk, huiselijkheid en overleg. Over visserstruien, koren, water en Bluetooth.

Programma
Deze trainingsdag bestaat uit vier colleges over de Nederlandse geschiedenis, cultuur en taal, hun samenhang en hun betekenis.

Een samenleving bestaat bij de gratie van samen-leven. Ook de Nederlandse. Maar... bijna niemand krijgt thuis of op school écht te horen hoe. Het is eerder een gegeven. Nieuwkomers, expats, langblijvers en andere anderstaligen ervaren dit aan den lijve. De taal leren helpt, maar hiermee zijn ze er nog niet. Taal is wel de deur naar contact met andere mensen. Naar kennis over de cultuur van het land en begrip voor de houding van de bewoners. Naar inzicht in de geschiedenis en de maatschappelijke context. En zeker naar de herkenning van onuitgesproken verwachtingen. Nederland kan terugkijken op een unieke ontstaansgeschiedenis, die allerlei sporen heeft nagelaten, tot in onze tijd: vrijheid, eigendunk, huiselijkheid en overleg, visserstruien, koren, water en Bluetooth.

Opperbest Nederland schenkt aandacht aan geografische ontwikkelingen, politieke gebeurtenissen, ontstane gebruiken, nieuwe ontdekkingen, technologische uitvindingen, ecologische inzichten, persoonlijke verhalen. Aan grote verhalen én kleine verhalen. Vier thema's zijn leidend voor de verhalen: ontstaan, organisatie, mensen en communicatie. Ze zijn 'grof' gescheiden hoewel dit eigenlijk niet kan, ze zijn 'innig' met elkaar vervlochten. De toestand van de Lage Landen van eeuwen geleden blijkt de bakermat van de structuur van het huidige Nederland en van de instelling die hier heerst.

Vertalers en tolken hebben baat bij inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de Nederlanden. Die heeft namelijk ons hele denken en doen bepaald, wat in de taal (vaak vergeten erfgoed!) en de sociale omgang (idem!) tot uitdrukking komt. Taal als drager van mentaliteit, taal als vormgever van gedachtegoed. De deelnemers verwerven (meer) kennis van de culturele, historische en maatschappelijke kaders. Het programma doet hiervoor appèl op hun associatieve en creatieve vaardigheden, op blik-verruimen en andersom-denken. De wetenswaardigheden en voorbeelden vergroten het besef van de onderlinge verbanden. Ze versterken de idee achter taalgebruik, manier en sfeer.

Het programma van Opperbest Nederland bestaat uit thematische lezingen, taaloefeningen en uitwisseling. Natuurlijk is er gelegenheid tot vragen stellen. Opperbest Nederland bestaat uit presentaties, taaloefeningen en uitwisseling. De deelnemers vergroten hun kennis, begrip en inzicht over de samenhang tussen geschiedenis, cultuur en taal.

Docent
G.J. van Veggel:
Mijn missie is mensen en organisaties helpen om tot hun recht te komen en hun plek in de maatschappij te definiëren en vorm te geven. Hiervoor zet ik mijn eigen inzichten, vaardigheden, ondervindingen en passies in.

Ik heb Nederlands, marketing en reclame gestudeerd, in de culturele sector gewerkt en vervolgens bekendheid verworven met discussiediners. De laatste jaren begeleid ik mensen, organisaties en bedrijven bij hun studie of werk, bij hun groei en imago, bij het ontwikkelen van kansen en perspectief. Ik treed dan op als aanjager en bewaker van het proces.

In 2017 ben ik gestart met 'Met vlag en wimpel', aan de ene kant ‘nieuw’ voor mij, aan de andere kant helemaal niet. Alle programma’s zijn ontsproten uit mijn liefde en belangstelling voor mensen, communicatie, geschiedenis, cultuur en taal. Elke methode, vorm en inhoud is gestoeld op mijn eigen kennis, associaties en verbeelding. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn brede ervaring als organisator, moderator, tekstschrijver, onderzoeker en reisleider. Ik heb concepten bedacht voor festivals, conferenties, boeken, plechtigheden en cultuurreizen (in Nederland en Europa), en deze - alleen of samen met andere experts - uitgevoerd.

www.metvlagenwimpel.com
www.desantlooper.com
www.voelsprieten.com
www.facebook.com/metvlagenwimpel.taalencultuur
https://www.linkedin.com/in/gjvanveggel/

Duur:
1 trainingsdag (6 uur)

Pe-punten:
6 voor lesuren en 0,25 voor de leesopdracht

LOCATIE
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Werkwijze & praktische informatie
- Mix van reflectie, theorie, informatie-uitwisseling en praktijk-oefeningen
- Maximaal 14 deelnemers in de training
- Toepassing van eigen ervaringen en reageren op elkaar
- Feedback van groepsleden over uw eigen sociale vaardigheden, interactie- en gespreksvaardigheden
- Catering bij de prijs inbegrepen
- Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

Prijsopbouw:
Trainingskosten: €160,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,-