www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

GRATIS: Quick scan-tool voor niet beëdigde tolken

Groep:

Niet ingeschreven in het Rbtv?
Voor alle tolken die nog niet zijn ingeschreven in het Rbtv is het handig om zo snel mogelijk een gratis quick scan voor B2-taalniveau aan te vragen bij het Bureau Wbtv. Je krijgt dan een inschatting over de kans op inschrijving voor (ten minste) B2-taalniveau in het vernieuwde Rbtv. Hoe het verder werkt en waarom het belangrijk is voor jou, lees je hieronder.

Voordelen van inschrijving op B2-taalniveau
• Je bent beëdigd tolk en onderscheidt je van collega’s die niet in het Rbtv zijn ingeschreven;
• Je bent makkelijk vindbaar en benaderbaar voor opdrachtgevers;
• Je krijgt voorrang bij tolkopdrachten voor de overheid;
• Je hebt meer kans op werk; steeds meer opdrachtgevers raadplegen het Rbtv.

Hoe vraag je een quick scan aan?
Stap 1: Voor het aanvragen van een quick scan gebruik je het speciaal ontwikkelde formulier op ons platform. Probeer zoveel mogelijk documenten en certificaten aan je portfolio toe te voegen. Dit mogen ook documenten zijn die niet werkgerelateerd zijn maar persoonlijke ontwikkeling aantonen.

Stap 2: Toon aan dat je aan de volgende punten voldoet. Belangrijk is dat je bij deze punten de certificaten meestuurt bij de aanvraag!
• de brontaal op B2-taalniveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst;
• de doeltaal op B2-taalniveau van het ERK beheerst, en
• succesvol een toets tolkvaardigheid en -attitude hebt afgerond.

Stap 3: Download het formulier en alle documenten vanuit het platform naar je computer.

Stap 4: Print het formulier en plaats je handtekening op het document. Scan vervolgens het formulier weer in
.
Stap 4: Voeg het ondertekende formulier samen met de documenten samen en stuur je aanvraag naar quickscanwbtv@rvr.org.

Let op! Stuur geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met je aanvraag voor een quick scan. Dat moet pas als je een officieel verzoek tot inschrijving vraagt.

Uitkomsten quick scan
Er zijn twee uitkomsten:
Gefeliciteerd. Je voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Per e-mail krijg je het advies voor het sturen van een verzoek tot inschrijving bij Bureau Wbtv.

Jammer. Je voldoet (nog) niet aan alle voorwaarden. Je krijgt per e-mail een advies op maat. Bijvoorbeeld dat je een taaltoets Nederlands op B2-taalniveau kunt doen.

Let op! Je krijgt een advies op basis van de stukken die jij met je aanvraag voor de quick scan meestuurt. Bureau Wbtv vraagt geen aanvullende of ontbrekende stukken op. Stuur dus alles in één keer mee. Bureau Wbtv reageert binnen 8 weken per e-mail op je aanvraag voor een quick scan.

Hoe nu verder?
Pas als het aangepaste Besluit beëdigde tolken en vertalers van kracht is, kan je een officieel verzoek voor inschrijving in het Rbtv vragen, via ‘Mijn Wbtv’. Je moet dan de uitkomst van de quick scan en de onderbouwing uploaden.
Wanneer het Besluit beëdigde tolken en vertalers van kracht gaat, is nog niet bekend. Door nu al de quick scans uit te voeren, zorgt het Wbtv voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie.

Meer informatie
De komende tijd informeert Bureau Wbtv je over de ontwikkelingen van het vernieuwde Rbtv. Hou hun website www.bureauwbtv.nl en nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 – 787 19 20 of stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org.

We wensen je veel succes met het aanvragen van de quick scan en beëdiging in het B2-register!
Team TVcN Talent Academy