www.talentacademy.nl

Eendaagse training: Toelating en registratie in de vreemdelingenketen

€210,50 (exclusief BTW)

Tijdslot:
Betaling:

Doel van deze training is om je de systematiek bij te brengen hoe de toelating en de registratie in de vreemdelingenketen in Nederland is georganiseerd.

Programma
De cursus “Toelating en registratie in de Vreemdelingenketen” is bij uitstek geschikt voor tolken en vertalers die direct of indirect betrokken zijn bij de registratie van vreemdelingen die sinds hun komst in Nederland voor het eerst geregistreerd moeten worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst dan wel bij de Afdeling Burger- en Publiekszaken. Deze cursus geeft inzicht in de systematiek van het registreren van personen in de vreemdelingenketen en is daardoor eigenlijk onontbeerlijk voor de bij je organisatie aangesloten tolken en vertalers.

Het programma van de ééndaagse training bevat - in hoofdlijnen - de volgende onderdelen:
- Hoe zitten procedures in elkaar?
- Welke rol speelt het Europees recht?
- Welke verschillende verblijfstitels zijn er?
- Criteria voor verlening of weigering verblijfsvergunningen?
- Intrekking verleende verblijfsvergunningen en de rol van het strafrecht hierin.

Nadat de vreemdeling geregistreerd is in de vreemdelingenketen, dient hij ingeschreven te worden in de basisregistratie personen. Daar krijgt hij een Burgerservicenummer. Hoe gaan deze procedures? In ieder geval worden de volgende onderwerpen inhoudelijk behandeld:
- Inschrijvingscriteria registratie in de Basisregistratie personen
- Legalisatie en verificatie brondocumenten
- Toepassing brondocumentenstelsel

Docent
De training wordt uitgevoerd door de heer Johan van den Broek. Als lid van de examen opgave commissie van de opleiding MLO/BABZ; lid van de NVVB werkgroep nationaliteit en in zijn regulier werk belast met de implementatie van nieuwe Wet en regelgeving én de behandeling van bezwaar- en beroepszaken op het gebied van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht en het internationaal privaatrecht, is hij als geen ander in staat om deze materie op een duidelijke wijze op je over te brengen.

De MariënburgGroep is opgericht in 1998 en komt voort uit de lokale overheid en het onderwijs. Daarom weten we waar het om draait bij opleidingen in uw professionele omgeving. Al ruim 20 jaar verzorgen we cursussen en trainingen voor medewerkers van gemeenten en overheid. Altijd actueel, gericht op de dagelijkse praktijk en met topdocenten voor de groep.

De MariënburgGroep heeft een kwalitatief hoogstaande docentenpool op universitair niveau tot haar beschikking. Wij hebben een heldere focus gericht op het opleiden en trainen van medewerkers binnen de lokale overheid. Dat doen wij onder andere door een pro-actieve partner te zijn van onze klanten in het optimaal ontwikkelen van mensen. Samen creëren wij succesvolle maatwerktrajecten. Daarnaast bieden wij als innovatieve opleider ook het meest actuele en vernieuwende opleidingsaanbod aan voor de individuele cursist, werkzaam binnen de (lokale) overheid.

Pe-punten
6 punten

Tariefopbouw:
Trainingskosten: €175,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,-

Locatie
- TVcN Hoofdkantoor, Prins Bernhardplantsoen 302, 7551 HT Hengelo
- Vanaf 09:00 uur inloop, starttijd cursus 09:30 uur
- Eindtijd 16:30 uur
- Inclusief catering