www.talentacademy.nl

Tweedaagse training simultaan tolken: tolktechniek en oefening

€580,50 (exclusief BTW)

Groep:

Of je ook simultaan kunt tolken? Misschien wel. Ik kan het proberen... En zo beginnen veel tolken aan een taak die behalve aan je taalbeheersing ook enorm hoge eisen stelt aan het brein, de focus en het geheugen. Een simultaan tolk beheerst de kunst op precies op tijd te beginnen met praten, om niet in paniek te raken bij een gemist woord, om je eigen brein stil te leggen terwijl je andermans woorden kanaliseert, de kunst om een vloeiend verhaal weer te geven...
Deze training is erop gericht om tolken die zonder opleiding zijn begonnen met simultaan tolken of tolken die dit van plan zijn te gaan doen, de basis van het simultaan tolken uit de doeken te doen, waarmee ze dan in de praktijk aan de slag kunnen, mits er na de training voldoende geoefend wordt.

Programma
Bij simultaan tolken komen heel wat verschillende vaardigheden en competenties kijken, om niet te spreken over de vereiste algemene en opdrachtspecifieke kennis.

Tijdens deze tweedaagse training worden de elementaire bouwstenen van het simultaan tolken apart behandeld op beginnersniveau. Dit betekent niet dat u nooit simultaan tolkt, maar wel dat u hiervoor nooit enige opleiding gevolgd heeft. Vereiste is dat de deelnemers al enige ervaring met consecutief tolken hebben. Simultaan tolken is een vaardigheid waarop continu met een kritische geest geoefend moet worden. Tijdens deze training worden handvatten en denksporen aangereikt waarmee de deelnemers hun eigen techniek kunnen uitbouwen en hun klanten in vele gevallen doeltreffender kunnen helpen dan door consecutief te tolken.

De bouwstenen van de tolktechniek worden steeds eerst vanuit een theoretisch standpunt belicht: soorten van sprekers, overlevingstechnieken, decalage, stemgebruik, enzovoort. Na een korte theoretische bespreking volgen praktische oefeningen waarbij de deelnemers voor keuzes komen te staan:
- Welke strategie neem ik aan?
- Staat de spreker me toe een lange decalage aan te houden of moet ik hem integendeel op de voet volgen?
- Probeer ik complexe zinnen te maken of houd ik het eenvoudig?
- Hoe krijg ik vat op mijn eigen productie?
- Tot welke problemen leidt het verschil in taalstructuur tussen mijn werktalen?
Stuk voor stuk lastige kwesties waarop geen eenduidig en universeel antwoord bestaat, maar waarover een cabinetolk wel moet nadenken en waarop hij getraind moet zijn. Deze opleiding zal beginnende simultaantolken een basis bieden waarmee ze zelf kunnen oefenen om zich de techniek eigen te maken. Met voldoende extra oefening kunnen de cursisten in hun dagelijkse praktijk bijvoorbeeld fluistertolken, simultaan tolken met een fluisterset in contexten die ze kennen en kunnen de natuurtalenten wellicht de stap naar de tolkcabine eens wagen.

Tot slot van deze meerdaagse training wordt de techniek van elke deelnemer doorgelicht om verbeterpunten in kaart te brengen. Elke deelnemer gaat naar huis met een actieplan waarop hij kan voortbouwen, om zijn eigen techniek op een gerichte manier op te bouwen.

Dagindeling
Dag 1 - vrijdag, 7 februari 2020
09.30 – 11:00: Voordelen van simultaan tolken vs. consecutief tolken
11.20 – 12.50: Basisprincipes van het simultaan tolken + oefeningen deel 1 (met fluistersets)
13.45 – 15.15: ‘Salami technique’ – teksten in hapklare brokjes kappen
15.30 – 17.00: Oefeningen deel 2 (met fluistersets)

Dag 2 - zaterdag, 8 februari 2020
09.30 – 11.00: Decalage, stemgebruik, comfort van het publiek
11.20 – 12.50: Oefeningen deel 3 (met tolkcabine en fluistersets)
13.45 – 15.15: Individuele verbeterpunten en actieplan
15.30 – 17.00: Oefeningen deel 4 (met tolkcabine en fluistersets)

Werkvorm
Op de eerste trainingsdag zijn er twee fluistersets aanwezig en op de tweede dag tevens een tolkcabine.

In principe gaat iedereen naar het Nederlands tolken, zodat alle deelnemers kunnen meeluisteren met de geproduceerde doelboodschap. Hiermee kan feedback gegeven worden op hoe de boodschap overkomt, of deze coherent is, begrijpelijk en prettig om te beluisteren.

Indien er in de groep deelnemers dezelfde werktalen beheersen, kunnen mogelijk ook oefeningen ingebouwd worden in de andere taalrichting. De docent zelf beheerst het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. In deze vertaalrichting kan hij zelf ook feedback geven.

Een en ander geschiedt in overleg en op zo'n manier dat iedereen zich comfortabel voelt bij oefeningen. Het belangrijkste is dat er met respect voor ieders kunnen in een vertrouwde omgeving geoefend kan worden.

Vereiste taalbeheersing
Je beheerst het Nederlands minimaal op C1-niveau.
Je beheerst een andere taal op minimaal C2-niveau.

Duur:
2 trainingsdagen (12 uur)

PE punten:
12 voor lesuren en 3 voor leesopdrachten

Locatie:
KTV-trainingslocatie
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Praktische informatie
- Maximaal 10 deelnemers
- Catering bij de prijs inbegrepen
- Ontvangst en registratie vanaf 09:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur

Prijsopbouw:
Trainingskosten: €525,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,- per dag

Reacties:
"De trainer presenteert goed & heeft gevoel voor humor."

"De training is zeer leerzaam, simpelweg TOP!"

"Heel goed, op een opbouwende manier kritiek gekregen waar ik verder mee kan."

"Ik zou graag nog eens deze training doen, om meer in een veilige omgeving te kunnen oefenen en dingen uit te proberen."

"Veel geleerd! Bedankt Sébastien."

"Sébastien is een levendige en enthousiaste presentator en heft veel kennis en ervaring."