www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Vierdelige webinarserie; tolken in de jeugdzorg

€82,- (exclusief BTW)

Groep:

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de kennis, aanpak en gesprekstechnieken van de tolk.
Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

- de achtergrondinformatie beter kan plaatsen als er beslissingen worden genomen en begrijpt hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn.
- weet welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen.
- weet welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet kunnen worden.
- weet welke problematiek er rond vechtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals binnen de jeugdzorg.
- weet wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional.

Overzicht van de webinarserie:

Dinsdag 17 maart 2020
Webinar 1: Kaders en procedures binnen jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal een gezin met anderstalige gezinsleden gepresenteerd en gevolgd worden. Aan de hand van dit gezin zullen de verschillende routes besproken en gevolgd worden die een gezin kan hebben binnen jeugdzorg. Tijdens de bespreking van de verschillende mogelijkheden zullen uitstapjes gemaakt worden met daarin kennis over de juridische kaders.

Dinsdag 24 maart 2020
Webinar 2: Werken met ouders en/of kinderen met een beperking binnen de jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie geven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van deze doelgroep.

Dinsdag 7 april 2020
Webinar 3: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg.

Dinsdag 14 april 2020
Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional in de jeugdzorg toegelicht worden.