www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Webinar: Arabische regionalismen

€20,50 (exclusief BTW)

Tijdslot:

Het Standaard-Arabisch is de officiële taal van de Arabische wereld die zich van Marokko in het Westen tot Irak en het Arabisch Schiereiland in het Oosten uitstrekt. Ten gevolge van deze grote geografische verspreiding ontstonden door de eeuwen heen regionale verschillen die in linguïstische regionalismen uitmondden. De regionalismen zijn dus woorden die tot het standaardtaalgebruik behoren, doch in bepaalde regio’s betekenissen kregen die niet gekend zijn in andere regio’s.

Tijdens dit webinar worden de behandelde regionalismen gesitueerd en hun semantische ontwikkeling geschetst.

Programma
Tijdens het webinar maken de kandidaten kennis met een bloemlezing van veelvoorkomende Arabische regionalismen, die alle Arabische regio’s bestrijken.

Het webinar behandelt:
(a) een vijftigtal Standaard-Arabische regionalismen en
(b) een twintigtal veelvoorkomende dialectwoorden, die in deze of gene regio binnen de Arabische wereld een andere, pejoratieve betekenis kregen, die ongekend zijn in andere regio’s. Kennis van deze regionalismen is echter vereist om onprettige situaties tijdens een communicatieproces te vermijden.

Bijvoorbeeld: (لبؤة = labu’ah) betekent “leeuwin” in het Standaard-Arabisch. Het woord wordt zo in alle Arabische landen begrepen behalve in Egypte, waar het woord de betekenis van “hoerenmadam” ofwel “vrouwelijke pooier” heeft gekregen! Een ander voorbeeld is (تينة = tienah) dat in het Standaard-Arabisch “vijg” betekent. In Libië betekent dit woord “achterwerk”, vooral “van de vrouw”! (الحاوي = al-haawie) tenslotte betekent in het Standaard-Arabisch: “slangenbezweerder”. In Marokko heeft dit woord een zeer vulgaire betekenis.

Kennis van regionalismen met pejoratieve betekenis is onontbeerlijk voor een tolken die met klanten werken afkomstig van andere Arabische landen. Het ongelukkig gebruik van een pejoratief regionalisme kan de communicatie verstoren en zelfs volledig blokkeren.

Leerdoelen: inzichten in de regionale betekenis van (a) een vijftigtal Standaard-Arabische regionalismen en (b) een twintigtal veel voorkomende dialectwoorden, en in hun gebruik.

Voorbereiding
Je dient een lijst van +/- 70 regionalismen, zorgvuldig geselecteerd uit vrijwel alle Arabische regio’s en dialecten, door te nemen. Deze lijst kun je - na je aanmelding - vinden in Mijn KTV (Cursussen > Webinar > Documentatie).

Docent
Abied Alsulaiman
Prof. dr. Abied Alsulaiman is docent aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij doceert er juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen, en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en –vertalers (Arabisch - Nederland).

Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie; literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring in het juridisch vertalen uit het Arabisch en het Nederlands en omgekeerd. Momenteel stelt hij onderzoek in naar de problematiek van het juridisch vertalen uit de verschillende rechtssystemen die het Arabisch benutten, in het Belgische, Nederlandstalige rechtssysteem en – in ondergeschikte orde – in het Nederlands rechtssysteem, en rechtssysteemgebonden rechtsterminologie.

http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00066059
Publicaties: https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0066059

Pe-punten
2,25 punten

Tariefopbouw:
Webinarkosten: €15,-
Administratiekosten: €5,50

Overige informatie
Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een unieke link waarmee je kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.